Biuletyn hydrologiczny

Biuletyn hydrologiczny


INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ
    BIURO PROGNOZ HYDROLOGICZNYCH W WARSZAWIE
01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61	Tel. 56-94-144; fax 56-94-143
Nr: 20 (2557)	Dnia  20 V 2009
	
PRZEGLĄD ZJAWISK HYDROLOGICZNYCH za okres: od 13 do 19 V 2009

W ciągu omawianego tygodnia stan wody w rzekach układał się głównie w strefie wody średniej i niskiej.
Na terenie kraju występowały niewielkie, przelotne opady deszczu. Większe opady, o charakterze burzowym, wystąpiły w drugiej połowie analizowanego tygodnia. Największe sumy dobowe opadu w poszczególnych zlewniach zanotowano:
- w dniu 13 V: 21 mm w Ustroniu-Równica-Wieś (zlewnia Małej Wisły, średnio 2 mm), 
- w dniu 16 V: 33 mm w Kańczudze (zlewnia Wisłoka, średnio 15 mm), 29 mm w Jarosławiu (zlewnia Sanu, średnio 10 mm), 23 mm w Jaśle (zlewnia Wisłoka, średnio 11 mm).
- w dniu 18 V: 31 mm w Sulejowie (zlewnia Pilicy, średnio 7 mm), 29 mm w Skoczowie (zlewnia Małej Wisły, średnio 10 mm), 28 mm w Sieprawiu (zlewnia górnej Wisły, średnio 5 mm), 27 mm w Łabowej (zlewnia Dunajca, średnio 4 mm), 25 mm w Cieszynie (zlewnia górnej Odry, średnio 5 mm).
W ciągu tygodnia obserwowano głównie spadki stanu wody. Większe wahania spowodowane były pracą urządzeń hydrotechnicznych.
Największe dobowe spadki stanu wody wystąpiły:
- w dniu 13 V: na Wiśle w Toruniu o 49 cm, na Stradomce w Stradomce o 42 cm, na Uszwicy w Borzęcinie o 164 cm, na Nerze w Lutomiersku o 102 cm,
- w dniu 16 V: na Odrze w Brzegu Dolnym o 44 cm, w Malczycach o 40 cm, na Bystrzycy w Lubachowie o 43 cm.
Największe dobowe wzrosty  stanu wody obserwowano:
- w dniu 14 V: na Wiśle w Toruniu o 45 cm, na Nerze w Lutomiersku o 48 cm,
- w dniu 15 V: na Wiśle w Czernichowie o 54 cm, na Nerze w Lutomiersku o 65 cm.
Przekroczenie stanu alarmowego, spowodowane pracą urządzeń hydrotechnicznych, utrzymywało się na Nerze w Lutomiersku, maksymalnie o 146 cm (19 V). Poziom wyższy od stanów ostrzegawczych obserwowany był na Bystrzycy w Lubachowie, co również było efektem pracy urządzeń hydrotechnicznych.
W ostatnim dniu analizowanego tygodnia stan wody głównych rzek kraju układał się następująco:
- w strefie wody średniej - górna Wisła, Bug, lokalnie Warta,
- na pograniczu wody średniej i niskiej - środkowa i dolna Wisła, Narew, Odra,
- w strefie wody niskiej - Warta.

WODY PODZIEMNE
Poziom wód podziemnych wykazywał tendencję spadkową. 
Największe spadki wystąpiły:
- w Siedlcach, w woj. mazowieckim, o 28 cm,
- w Polskiej Cerekwi, w woj. opolskim, o 20 cm,
- w Bartkowie, w woj. świętokrzyskim, o 11 cm.
Największe wzrosty obserwowane były:
- w Mirsku, w woj. dolnośląskim, o 75 cm,
- w Lipsku Polesie, w woj. lubelskim, o 21 cm,
- w Radzyminie, w woj. mazowieckim, o 16 cm.

PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ w okresie: od 20 do 26 V 2009.

W okresie prognostycznym przewiduje się wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych i prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem danych przedstawionych w serwisie WWW.
Dane i Produkty chronione prawem autorskim IMGW. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub rozpowszechnianie zabronione.


Powrót do listy produktów