OFERTA IMGW PIB
System Obsługi Klienta  Oferta produktów IMGW PIB


Zawartość niniejszej strony przedstawia listę wybranych produktów przetwarzanych przez system SOK możliwych do udostępnienia użytkownikowi.
Aby zgłosić zapotrzebowanie na wybrane produkty prosimy wysłać list z zapotrzebowaniem poczt± elektroniczn± na adres    bok@imgw.pl
Zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez operatora systemu, który skontaktuje się z Pani±/Panem w celu przyznania dostępu do produktów.
BOK
Biuro Obsługi Klienta
Zaprasza

od poniedziałku do pi±tku w godzinach 8.00-16.00

IMGW PIB
ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa

tel. 22 56 94 271
tel. 22 56 94 274

e-mail:
bok@imgw.pl


Przykładowe produkty z grupy: Aktualna pogoda w Polsce
1 AKTUALNA_POGODA_PL pokaż Aktualna pogoda w Polsce.
2 APGRAF pokaż Aktualna pogoda grafika.
3 AUTO205 pokaż Dane ze stacji automatycznej w Szczecinie.
4 CURRENT_WEATHER pokaż Zjawiska
5 EKSPORT_OKI pokaż Dane hydro-meteorologiczne / txt.
6 FPPL14 pokaż Komunikat pogodowy dla Polski.
7 FPPL15 pokaż 5-dniowa prognoza dla Polski.
8 GKPN.HTM pokaż Informacja o groźnych zjawiskach meteorologicznych i hydrologicznych.
9 GROUNDTEMP pokaż Temperatura gruntu.
10 ISOTHERM pokaż Temperatura - mapa
11 ISOBAR pokaż Ci¶nienie - mapa
12 MAPA_SYNOP_PNG pokaż Mapa synoptyczna png.
13 PHENOMENA pokaż Zjawiska meteorologiczne - mapa.
14 PRECIP pokaż Opady i temperatura.
15 SAFIR pokaż Aktualne zjawiska burzowe w formacie graficznym.
16 SMS_K0 pokaż Prognoza SMS na dzi¶.
17 SNIEG pokaż Pokrywa śnieżna w Polsce.
18 SYNOPTICCHART pokaż Stan pogody - mapa synoptyczna.
19 XTEMP18 pokaż Temperatura ekstremalna o godzinie 18:00.
Przykładowe produkty z grupy: Biuletyny informacyjne
20 BIULETYN_CODZIENNY pokaż Codzienny Biuletyn hydrologiczno-meteorologiczny.
21 BIULINTE.HTM pokaż Aktualne i prognozowane stany wód i aktualne napełnienie zbiorników - tabela.
22 BIUL_HYD_SZCZ pokaż Stany wód - rzeki przymorza.
23 BULLETIN pokaż Biuletyn 5-dniowy dla 8 miast.
24 FPPL07 pokaż Biuletyn meteorologiczny.
25 pokaż Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny.
Przykładowe produkty z grupy: Mapy analityczne
25 PTVZ98_EDZW pokaż Opad i temp. max/min za ostatni dzień z godz.06:00 - Europa Wsch.
Przykładowe produkty z grupy: Mapy lotnicze
26 PGAE06_EGRR pokaż Significant na Płn. Atlantyk FL 250-630.
27 PWAD07_EDZW pokaż Płn. Atlantyk FL 610 na 06/18 UTC - wiatr i temperatura.
28 PWBD10_EDZW pokaż Europa FL 530 na 06/18 UTC - wiatr i temperatura.
29 SWC_PL_EPWA pokaż Significant dla Polski do 700hPa.
Przykładowe produkty z grupy: Mapy prognostyczne - Polska
30 SB_SEL12 pokaż Południowy Bałtyk / poziom morza / prognoza 12 godzinna.
31 UV_LEG1 pokaż Prognoza Indeksu UV na dla bezchmurnego nieba.
32 UV_LEG2 pokaż Prognoza Indeksu UV na z uwzględnieniem prognozy zachmurzenia.
Przykładowe produkty z grupy: Mapy prognostyczne - Europa
33 FCSTEURO pokaż Europa - prognoza na jutro.
34 MIESCIS pokaż Średnie miesięczne ciśnienie n.p.m. P/hpa.
35 MIESTEMP pokaż Średnia miesięczna temperatura [°C].
Przykładowe produkty z grupy: Mapy prognostyczne - Model BRACKNELL (Anglia)
36 PWZD10_EDZW pokaż Produkt PWZD10-EGRR.
Przykładowe produkty z grupy: Mapy prognostyczne - Model OFENBACH (Niemcy)
37 PEUD98_EDZW pokaż Prognoza opadów na 12h.
Przykładowe produkty z grupy: Mapy prognostyczne - Model NIMROD
38 PRECIPTYPE_8KM pokaż Rozpoznanie zjawisk - analiza bieżąca oraz prognoza do 6 godzin.
39 RADAR_RAINRATE_4KM pokaż Radarowa mapa zbiorcza natężenia opadu.
40 SNOWPROB_8KM pokaż Prawdopodobieństwo wystąpienia śniegu - analiza bieżąca oraz prognoza do 6 godzin.
Przykładowe produkty z grupy: Model IMGW/DWD - Prognozy dla Europy z godz. 00
41 00.CLCT pokaż Zachmurzenie i intensywność opadu.
42 00.MAGUV_10M pokaż Wiatr (na wysokości 10 m).
43 00.PRESMSL pokaż Ciśnienie (na poziomie morza).
44 00.RAIN_GSPCON pokaż Intensywność opadu - mapa.
45 00.STREAMUV_10M pokaż Linie prądu, ciśnienie, wiatr - mapa.
46 00.T_2M pokaż Temperatura (na wysokości 2 m).
47 Z_TEST.00.05.CT_PT pokaż Opad całkowity + CT.
48 Z_TEST.00.09.CLCM_PTS pokaż Opad całkowity śniegu + CLCM.
49 Z_TEST.00.10.CT pokaż Zachmurzenie ogólne.
50 Z_TEST.00.14.RELHUM850 pokaż Wilgotność względna 850hPa.
Przykładowe produkty z grupy: Mapy prognostyczne - model HIROMB (Szwecja)
51 HIROMBTEMP pokaż Model HIROMB - południowy Bałtyk - prognoza temperatury wody (0-4m).
Przykładowe produkty z grupy: Osłona lotnicza
52 AMAPKA pokaż Mapa sektorów AIRMET.
53 FAPL99.EPLL pokaż Ostrzeżenie lotniskowe - Łódź Lublinek.
54 FTPL50.SOWR pokaż Taf długi - Polska.
55 SAPL50.SOWR pokaż Metar-Polska (z pełnej godziny).
56 WAPL31.EPWA pokaż Ostrzeżenie AIRMET.
Przykładowe produkty z grupy: Osłona lotnicza - prognozy obszarowe
57 AMAPKA2 pokaż Mapa obszarów.
58 FAPL01.GDYN pokaż Prognoza obszarowa na rejon 1.
Przykładowe produkty z grupy: Ciśnienie QNH oraz wiatr
59 BEZP_QNH pokaż Aktualizowana co 1h korekta prognoz lotmeta minQNH.
60 LEADSPROG_00 pokaż Prognozy: QNH min. wiatr i temperatura na 00 UTC.
61 MINQNH_1 pokaż 21 godzinna prognoza dla 17 rejonów fis 2 razy na dobę.
62 MINQNH_1_DEP pokaż Aktualizowane co 1h korekta prognoz lotmeta minQNH, depesza odpowiada produktowi bezpieczne QNH.
Przykładowe produkty z grupy: Osłona morska
63 FWPL80.GDYN pokaż Prognoza dla obszaru Bałtyku południowego i południowo-wschodniego.
64 MORZELM pokaż Aktualizowana co 12h prognoza pol T i U na 6 poz.
65 SRPL60.ELBL pokaż Morze Elbląg.
66 SXPL41 pokaż Temperatury wody w polskich miastach nadmorskich.
Przykładowe produkty z grupy: Ostrzeżenia lotniskowe
67 FAPL99.EPWR pokaż Ostrzezenie lotniskowe - Wrocław Strachowice.
Przykładowe produkty z grupy: Prognozy numeryczne
68 AXPL50 pokaż Telecom 000.
69 AXPL51 pokaż Depesza 001.
70 IOPAD14 pokaż IOPAD14.
71 TOPAD14 pokaż TOPAD14.
Przykładowe produkty z grupy: Prognozy tekstowe
72 EUPROGTXT pokaż Prognoza dla Europy.
73 FPPL02 pokaż Komunikat pogodowy dla Polski i Europy.
74 FPPL07 pokaż Biuletyn meteorologiczny.
75 FPPL15 pokaż 5-dniowa prognoza dla Polski.
Przykładowe produkty z grupy: Skażenia
76 SKPL55 pokaż Komunikat o wynikach mocy dawki.
77 SKPL66 pokaż Komunikat o wynikach mocy dawki.
78 SKPL99 pokaż Zestaw skażeń.
Przykładowe produkty z grupy: Dane synoptyczne kodowane
79 SIPL pokaż Synop-termin pośredni Polska.
80 SMPL pokaż Synop-termin główny Polska.
81 SNPL40 pokaż Synop-non standard-Polska.
Przykładowe produkty z grupy: Dane hydrologiczne rzek
82 BIULHYDTYG pokaż Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny CBPH.
83 GRUNT pokaż Stan wód gruntowych - mapa.
84 POGODYNKA_HYDRO pokaż Dane hydrologiczne dla Pogodynki.
85 PROGHYD pokaż Prognoza Stanów Wody - tabela.
86 SUMAP pokaż Dobowa suma opadów - mapa.
87 WYKRESY pokaż Roczne wykresy stanu wody dla wybranych wodowskazów - wykres.
88 ZBIORNIK pokaż Napełnienie zbiorników retencyjnych - wykres.
Przykładowe produkty z grupy: Prognozy dla rolników
89 DANE_8697_IMAGE001 pokaż Temperatura i opad (Stacja Słubice).
90 DANE_8697_IMAGE002 pokaż Temperatura gruntu i usłonecznienie (Stacja Słubice).
91 LUBU_PROG3DNI pokaż Tekstowa prognoza 3-dniowa dla województwa lubuskiego.
92 PR1_6786_IMAGE001 pokaż Obrazkowa prognoza 3-dniowa dla województwa wielkopolskiego.
Przykładowe produkty z grupy: Dane radarowe
93 BRZ.VVP pokaż Brzuchania / profil pionowy wiatru.
94 BRZ_100.HWIND pokaż Pole wiatru poziomego na wysokości 2 km.
95 BRZ_100_1_2.LTB pokaż Turbulencje w warstwie 1-2 km.
96 BRZ_100_2_HORIZ.HSHEAR pokaż Poziomy uskok wiatru na wysokości 2 km.
97 BRZ_125_1.CAPPI pokaż Rozkład prędkości radialnej i wektory wiatru na wysokości 1 km.
98 BRZ_200.MAX pokaż Maksymalne wartości odbiciowości.
99 BRZ_200.PAC pokaż Brzuchania / suma opadu.
100 BRZ_200.RHI pokaż Przekrój pionowy na azymucie 270.
101 BRZ_200_ETZ.EHT pokaż Brzuchania / wysokość wierzchołka echa.
102 BRZ_200_LEADS.SRI pokaż Brzuchania / natężenie opadu.
103 BRZ_250_Z_VOL_PAZP.WRN pokaż Generowanie ostrzeżeń ze skanu klasycznego.
104 BRZ_COMPO_PCZ_2.CAPPI pokaż Odbiciowość radarowa na wysokości 2 km.
105 CERAD pokaż Radarowa mapa zbiorcza Europy Centralnej.
106 COMPO_EHT.COMP pokaż Mapa zbiorcza wysokości wierzchołków chmur.
107 COM_PAC pokaż Radarowa mapa zbiorcza - godzinna suma opadu.
108 GDA_100.SWI pokaż Wskaźnik groĽnych zjawisk.
109 GDA_250_Z_VOL_PAZP.WRN pokaż Ostrzeżenia generowane ze skanu klasycznego.
110 PAS_100_1-2.LTB pokaż Turbulencje w warstwie 1-2 km.
111 POZ.VVP pokaż Profil pionowy wiatru.
Przykładowe produkty z grupy: Zdjęcia satelitarne
112 CT_.BMP pokaż Typ zachmurzenia.
113 GLOB_INFRA pokaż Ziemia (podczerwień) - aktualizacja co 3 godziny.
114 KAN_10800M pokaż Obraz satelitarny Europy w kanale 10.8 um z maskowaną paletą barw.
115 METEUIR pokaż Europa (podczerwień) - aktualizacja co 30 minut.
116 METEUVIS pokaż Europa (światło widzialne) - aktualizacja co 30 minut.
117 METHMIR pokaż Hemisfera (podczerwień) - aktualizacja co 30 minut.
118 METHMVIS pokaż Hemisfera (światło widzialne) - aktualizacja co 30 minut.
119 POLSAFI pokaż Obraz satelitarny Polski w kanale widzialnym HRV z naniesionymi wyładowaniami z systemu PERUN.
120 WV_IR pokaż Obraz satelitarny Polski - różnica kanałów WV 6.2 um i IR 10.8 um - wypietrzone chmury burzowe.
Przykładowe produkty z grupy: Ostrzeżenia
121 SOWR_OST_METEO_31 pokaż Ostrzeżenie Biura Prognoz Meteorologicznych Warszawa - Województwo mazowieckie.
122 POZN_OST_METEO_04 pokaż Ostrzeżenie Biura Prognoz Meteorologicznych Poznań - Rejon osłony IV.
123 GDYN_OST_METEO_ZPEN pokaż Ostrzezenie - Woj. zachodniopomorskie (wersja angielska).
Przykładowe produkty z grupy: Informacja
124 INFORMACJA pokaż Informacja o produktach.
Przykładowe produkty z grupy: Zasoby energii wiatru
125 Zasoby energii wiatru pokaż Informacja o produktach.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie ponosi odpowiedzialno¶ci za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem danych przedstawionych w serwisie WWW.
Dane i Produkty chronione prawem autorskim IMGW PIB. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub rozpowszechnianie zabronione.