Zamknij
Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie : http://wszystkoociasteczkach.pl.

Wiadomości IMGW-PIB 2013


Sprawozdanie z działalności w obszarze Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego (MOLC) w 2012 roku


 


Projekt zmian do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2008

Szanowni Państwo,

W dniu 11 lipca br. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy przekazał Ministrowi Środowiska projekt zmian do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2008 r., w sprawie standardowych procedur zbierania i przetwarzania informacji przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną oraz państwową służbę hydrogeologiczną (Dz.U. z 2008 r. nr 225; poz. 1501), dotyczący rozszerzenia dostępu do bezpłatnych danych meteorologicznych, z prośbą o wszczęcie procedury legislacyjnej.

Mając na uwadze zwiększony dostęp społeczeństwa do środków masowego przekazu, w tym Internetu i nowych technologii, proponujemy rozszerzyć zakres danych jakie obecnie są prezentowane na stronie www.pogodynka.pl, w tym nieodpłatne udostępnianie danych radarowych.

Na przykładzie dostępności map radarowych widać, jak zwiększa się zainteresowanie obywateli tematami pogodowymi i wszelkimi dostępnymi możliwymi środkami do jej  precyzyjnego prognozowania.

Proponowana nowelizacja Rozporządzenia w znacznym stopniu rozszerza obecnie obowiązujący zakres informacji hydrologiczno-meteorologicznych, doprecyzowuje udostępnianie danych powstałych w wyniku realizacji procedur standardowych, jako danych operacyjnych oraz danych o charakterze rocznikowym.

   


Oświadczenie IMGW-PIB w sprawie zablokowania obrazu map radarowych na stronie www.radareu.cz

Oświadczenie:

   


Oświadczenie IMGW-PIB dotyczące nierzetelnych informacji zawartych w artykule "Samochody za 300 tys. złotych ze środków na przeciwdziałanie powodzi"

Oświadczenie IMGW-PIB dotyczące nierzetelnych informacji zawartych w artykule "Samochody za 300 tys. złotych ze środków na przeciwdziałanie powodzi"

Załączniki:
 oswiaczenie_imgw_pib.pdf68 Kb
   


Orędzie WMO

Obserwując pogodę w celu ochrony życia i mienia – obchody 50-lecia Światowej Służby Pogody


Orędzie Michela Jarraud, Sekretarza Generalnego  Światowej Organizacji Meteorologicznej (World Meteorological Organization - WMO)


Światowy Dzień Meteorologii ustanowiono w 1960 roku, aby opinia publiczna i władze krajowe na całym świecie lepiej poznały i doceniły pracę narodowych służb meteorologicznych i hydrologicznych. Wybrano dzień 23 marca, aby uczcić wejście w życie w 1950 r. Konwencji Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO). Światowy Dzień Meteorologii w 2013 roku obchodzony jest pod hasłem "Obserwując pogodę w celu ochrony życia i mienia". Ten Dzień jest jednocześnie okazją do obchodów 50-lecia istnienia Światowej Służby Pogody.

Temat obchodów zwraca uwagę na jedną z przyczyn istnienia WMO, czyli zmniejszenie liczby ofiar w ludziach i ograniczenie szkód spowodowanych katastrofami i zagrożeniami związanymi z pogodą, klimatem i wodą. Światowy Dzień Meteorologii 2013 uznaje zasadniczy wkład Światowej Służby Pogody w realizację tego celu.

Nie można ignorować coraz poważniejszych skutków ekstremów pogodowych. W ciągu ostatnich 30 lat klęski żywiołowe pochłonęły ponad 2 mln ofiar, a spowodowane nimi straty ekonomiczne szacuje się na ponad 1,5 biliona USD. Przyczyną prawie 90 procent takich katastrof, ponad 70 procent ofiar w ludziach i prawie 80 procent strat ekonomicznych były zjawiska meteorologiczne, klimatyczne lub związane z wodą, takie jak cyklony tropikalne, sztormy, fale upałów, susze, powodzie i wywołane przez nie epidemie.

WMO przyczynia się w istotny sposób do ochrony życia i mienia poprzez swoje programy i sieć ponad 190 narodowych służb meteorologicznych i hydrologicznych. Prognozy pogody i wczesne ostrzeżenia przekazywane rządom, różnym sektorom gospodarczym i osobom fizycznym pomagają zapobiec wystąpieniu katastrof naturalnych i łagodzić ich skutki.

Światowa Służba Pogody odgrywa zasadniczą rolę w tych dążeniach. Założona w 1963 roku, czyli w samym środku zimnej wojny, stanowi przełom we współpracy międzynarodowej. Łączy ona w sobie systemy obserwacyjne, infrastrukturę telekomunikacyjną i ośrodki przetwarzania danych oraz biura prognoz w celu udostępniania wszystkim krajom danych meteorologicznych i środowiskowych, których potrzebują do wymiany informacji w czasie rzeczywistym i świadczenia skutecznych usług.

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na usługi meteorologiczne i klimatyczne oraz dzięki spektakularnym osiągnięciom naukowym i technologicznym Światowa Służba Pogody stanowi rdzeń wielu programów, zarówno tych realizowanych przez WMO, jak i inne instytucje. Światowa Służba Pogody wnosi istotny wkład do realizacji priorytetów WMO poprzez poprawę obserwacji, monitoring atmosfery i oceanu, rozpowszechnianie na całym świecie prognoz pogody, a w szczególności poprzez wczesne ostrzeganie o warunkach meteorologicznych i klimatycznych, które mogą mieć groźne skutki.

Bardziej wiarygodne usługi klimatyczne wydają się być dzisiaj jednym z najważniejszych narzędzi do stawienia czoła problemom związanym ze zmianą i zmiennością klimatu, a także adaptacji do tych procesów. Założenie, zgodnie z którym historyczne uwarunkowania klimatyczne i społeczno-gospodarcze wskazują na stan obecnych i przyszłych warunków, nie jest już wystarczające. Konieczne jest dalsze pogłębienie naszej wiedzy o klimacie oraz lepsze wykorzystanie informacji klimatycznych w celu zaspokojenia potrzeb społecznych w świecie, który charakteryzuje się wzrostem liczby ludności, zmianami w użytkowaniu gruntów, urbanizacją i wyzwaniami związanymi z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa żywności i zarządzaniem zasobami wody i energii.

W celu rozszerzenia zakresu informacji klimatycznych oraz zwiększenia możliwości świadczenia usług klimatycznych członkowie WMO i partnerskich instytucji z ONZ utworzyli Globalne Ramy Służb Klimatycznych. Zmniejszenie ryzyka wystąpienia katastrof naturalnych jest jednym z pierwszych obszarów priorytetowych w świadczeniu usług klimatycznych, wraz z ochroną zdrowia, rolnictwa i żywności, a także ochroną zasobów wodnych. Ochrona zdrowia, rolnictwo i bezpieczeństwo żywności, zasoby wodne oraz zapobieganie katastrofom naturalnym stanowią priorytetowe dziedziny, będące przedmiotem zainteresowania Globalnych Ram Służb Klimatycznych.

Do osiągnięcia celu wyznaczonego przez tę ambitną inicjatywę jednym z priorytetów będzie wspieranie krajów najsłabiej rozwiniętych, małych rozwijających się państw wyspiarskich oraz innych zagrożonych krajów rozwijających się w celu zwiększenia ich potencjału w zakresie świadczenia usług klimatycznych i wczesnego ostrzegania oraz informowania władz krajowych, które tworzą politykę związaną z klimatem i decydują o rozwiązaniach adaptacyjnych poprzez dostarczanie im informacji naukowych oraz zapewnienie darmowego, otwartego dostępu do danych i transferu technologii.

W opublikowanym w zeszłym roku Raporcie Specjalnym Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), opracowanym i sfinansowanym przez WMO i UNEP - Program Środowiska ONZ zaakcentowano związek pomiędzy zmianami klimatu, zjawiskami ekstremalnymi i klęskami żywiołowymi. Z obserwacji prowadzonych przez sieć narodowych służb meteorologicznych i hydrologicznych WMO wynika coraz więcej dowodów, że zmiana klimatu przyczynia się do zwiększenia liczby ekstremalnych wydarzeń, jak obfite opady i susze, a także powstawanie wysokich fal w rejonach nadmorskich związanych ze wzrostem poziomu morza. Pojawia się coraz więcej dowodów na związek zjawisk ekstremalnych z działalnością człowieka, w szczególności wzrost stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze, które osiągnęło rekordowy poziom. Wzrosły straty gospodarcze spowodowane katastrofami związanymi z pogodą i klimatem, głównie z powodu zmian demograficznych oraz zwiększonej podatności ludzi i infrastruktury gospodarczej.

Światowy Dzień Meteorologii 2013 jest okazją do uwydatnienia pracy narodowych służb meteorologicznych i hydrologicznych wykonywanej przez całą dobę 365 dni w roku w celu prowadzenia obserwacji i ochrony życia i mienia. Jestem przekonany, że ta uroczystość przyczyni się nie tylko do podkreślenia korzyści z dalszego inwestowania w infrastrukturę meteorologiczną i hydrologiczną, ale również do przypomnienia istotnej roli współpracy międzynarodowej i pilnej potrzeby zwiększenia potencjału narodowych służb w celu świadczenia bardziej wiarygodnych usług meteorologicznych i klimatycznych wszystkim ludziom, społecznościom i narodom, które najbardziej ich potrzebują.

W celu sprostania wyzwaniom XXI wieku, szczególnie w zakresie zrównoważonego rozwoju, każdy krajowy lub międzynarodowy program działań powinien uwzględniać istotne znaczenie meteorologii, klimatologii i ograniczania skutków zagrożeń spowodowanych katastrofami naturalnymi. Światowy Dzień Meteorologii 2013 to wyjątkowa okazja do wzmocnienia tego przekazu.

   

Strona 1 z 2