Zamknij
Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie : http://wszystkoociasteczkach.pl.

Wiadomości IMGW-PIB 2010


Złote godło Laur Klienta 2010 dla Pogodynki

 

Pogodynka.pl zdobyła złote godło LAUR KLIENTA 2010.

Miło mi poinformować, że nasz internetowy serwis pogodowy www.pogodynka.pl znalazł się wśród laureatów szóstej edycji programu  „LAUR KLIENTA 2010” w kategorii "Portale pogodowe".

Tytuł upoważnia IMGW do posługiwania się logotypem – złote godło Laur Klienta 2010, który jest wyrazem popularności oraz jakości naszego produktu.

 

"Laur Klienta/Konsumenta" to największy program konsumencki w kraju. Zakrojony na skalę ogólnopolską wywiad konsumencki przyniósł odpowiedź na jedno z podstawowych pytań:

które produkty obecnie są liderami popularności w swojej grupie?

Wyróżnienia przyznawane przez organizatora konkursu są tak naprawdę nagrodą polskiego konsumenta. Wyboru najwyżej cenionych produktów dokonują sami klienci, dlatego wartość takiego godła jest dla nas bardzo znacząca i odzwierciedla tendencje występujące na rynku.

 

Laur Klienta jest dla nas potwierdzeniem dobrej opinii o naszym serwisie www.pogodynka.pl oraz formą jego zbiorowej rekomendacji.

 

 

 

Zobacz dyplom >>

laur konsumenta

 

Łukasz Legutko - Zastępca Dyrektora

ds. Administracji, Informatyki, Marketingu i Współpracy z Zagranicą

 


Sympozjum Utrzymanie i eksploatacja zapór i innych obiektów piętrzących wodę

Sympozjum

Utrzymanie i eksploatacja zapór i innych obiektów piętrzących wodę, ich stan techniczny  i bezpieczeństwo oraz ich wpływ na tereny przyległe

Warszawa 15-16.09.2010 r.

 

sluza

Śluza na Żeraniu

 

W dniach 15-16.09.2010 r. odbyło się  w sali Regionalnego Zarządy Gospodarki Wodnej

w Warszawie, dwudniowe Sympozjum na temat: Utrzymanie i eksploatacja zapór i innych obiektów piętrzących wodę, ich stan techniczny i bezpieczeństwo oraz ich wpływu na tereny przyległe.

Pierwszy dzień był poświęcony wygłoszeniu referatów i dyskusję, natomiast drugiego dnia odbyła się wycieczka techniczna do budowanej i rozbudowywanej Oczyszczalni Ścieków Czajka w Warszawie.

W Sympozjum wzięło udział 51 specjalistów (w tym prawie wszyscy to mgr inż. hydrotechnicy) z 21 przedsiębiorstw i instytucji z całej Polski, zajmujących się inżynierią i gospodarką wodną.

Wygłoszono następujące referaty (z pokazem na Power-Poincie):

Wybrane ważne problemy związane z projektowaniem i bezpiecznym użytkowaniem budowli piętrzących wodę- mgr inż. Stanisław Naprawa z Firmy Geostaff w Warszawie,

Katastrofalna powódź w Polsce w 2010 r. Przyczyny powstania, przebieg i skutki powodzi-

mgr Roman Skąpski Szef Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznego IMGW w Warszawie,

Zapora Porąbka na rzece Sole, eksploatacja i rys historyczny- mgr inż. Anna Połoska-Wróbel z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie,

Naprawa betonowych konstrukcji hydrotechnicznych-mgr inż. Kazimierz Ładyżyński Dyrektor Hydrobudowy 1 w Warszawie.

W dyskusji wzięli udział:

mgr inż. Piotr Lebiecki z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, który poruszył sprawę stanu budowli piętrzących wodę w Polsce z uwzględnieniem ostatniej katastrofalnej powodzi,

mgr inż. Zbigniew Bestyński z Firmy Geofizyka w Warszawie, który zaprezentował rezultaty badań geofizycznych korpusu zapory ziemnej w Przeczycach wykonanych w 2009 r. i inne prace geofizyczne tej Firmy,

Paweł Bilangowski z Firmy Szagru ze Studzenic, który przedstawił możliwość zastosowania wyrobów Firmy (klapy zwrotne średnicy 110-2000 mm) w budownictwie wodnym,

dr inż. Henryk Płocharski, który omówił możliwość zastosowania geodrenów  w eksploatowanych budowlach wodnych,

mgr inż. Stanisław Naprawa, który podsumował wypowiedzi własne i innych uczestników Sympozjum.

Pani mgr inż. Anna Naprawa, zrealizowała pokazy referatów i wypowiedzi w dyskusji  na Power-Poincie.

Sympozjum było dla uczestników i referentów bezpłatne.

czajka

Oczyszczalnia Czajka

 

Sponsorami Sympozjum byli:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Dyrektor mgr inż. Leszek Bagiński

-użyczył nieodpłatnie salę na obrady Sympozjum wraz z urządzeniami audiowizualnymi,

Hydroprojekt w Warszawie, Prezes mgr inż. Dariusz Gronek- sfinansował posiłek w przerwie obrad,

Zarząd budowanej i rozbudowywanej oczyszczalni ścieków Czajka z Warbudu w Warszawie, Szef Budowy  mgr inż. Mariusz Marjański-zorganizował i obsłużył wycieczkę na Oczyszczalnię uczestników Sympozjum,

Hydrobudowy 1 w Warszawie Dyrektor mgr inż. Kazimierz Ładyżyński- podjął obiadem uczestników wycieczki na oczyszczalnię,

Pani mgr inż. Anna Michna Dyrektor Zarządu Zlewni Wisły Mazowieckiej- zajęła się sprawami organizacyjnymi  związanymi z Sympozjum na terenie RZGW,

Przewiduje się wydrukowanie wygłoszonych referatów i wypowiedzi w dyskusji w oddzielnej broszurze, lub  ich wydrukowanie  w czasopiśmie Gospodarka Wodna.

Zgłoszono postulat organizowania corocznego spotkania polskich hydrotechników na Sympozjum Eksploatacji Budowli Wodnych (15 września lub w dniach sąsiednich).

 

Przewodniczący Sympozjum

dr inż. Zbigniew Janusz Ambrożewski

   


Nadanie Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej statusu Państwowego Instytutu Badawczego (PIB)

Szanowni Państwo

Od początku swego istnienia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest organizacją naukową o zasięgu ogólnokrajowym, której powierzono badania o zasadniczym znaczeniu dla gospodarki państwa. Jest też najstarszą placówką naukową tego rodzaju w Polsce.

Miło mi poinformować, że starania w kierunku nadania Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej statusu Państwowego Instytutu Badawczego (PIB) zakończyły się sukcesem.

Wyróżnienie to jest wyrazem najwyższego uznania dla wieloletniej pracy i twórczych dokonań pracowników nauki, pracowników służby i wszystkich innych, którzy mieli istotny i niepodważalny wkład w rozwój Instytutu.

W związku z powyższym dziękuję wszystkim pracownikom, którzy z ogromnym zaangażowaniem brali czynny udział w pracach nad przygotowaniem kolejnych edycji Wniosku oraz przyczynili się do dzisiejszego nobilitacji i awansu Instytutu do grona Państwowych Instytutów Badawczych.

Dyrektor

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

dr inż. Mieczysław S. Ostojski

profesor  WSŚ

(PP/24.09.2010)

   


Koniec komunikatu dla szybowników.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że od dnia 20.09.2010 r. zostaje wstrzymane publikowanie Komunikatu dla szybowników.

(pc/20.09.2010)

   


Sprostowanie z IMGW „ Radarowa dziura nad Polską”,

(pc/17.08.2010r)

Załączniki:
 sprostowanie_rzeczpospolita.doc112 Kb
   

Strona 1 z 8