Zamknij
Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie : http://wszystkoociasteczkach.pl.

Sympozjum Utrzymanie i eksploatacja zapór i innych obiektów piętrzących wodę

Sympozjum Utrzymanie i eksploatacja zapór i innych obiektów piętrzących wodę

Sympozjum

Utrzymanie i eksploatacja zapór i innych obiektów piętrzących wodę, ich stan techniczny  i bezpieczeństwo oraz ich wpływ na tereny przyległe

Warszawa 15-16.09.2010 r.

 

sluza

Śluza na Żeraniu

 

W dniach 15-16.09.2010 r. odbyło się  w sali Regionalnego Zarządy Gospodarki Wodnej

w Warszawie, dwudniowe Sympozjum na temat: Utrzymanie i eksploatacja zapór i innych obiektów piętrzących wodę, ich stan techniczny i bezpieczeństwo oraz ich wpływu na tereny przyległe.

Pierwszy dzień był poświęcony wygłoszeniu referatów i dyskusję, natomiast drugiego dnia odbyła się wycieczka techniczna do budowanej i rozbudowywanej Oczyszczalni Ścieków Czajka w Warszawie.

W Sympozjum wzięło udział 51 specjalistów (w tym prawie wszyscy to mgr inż. hydrotechnicy) z 21 przedsiębiorstw i instytucji z całej Polski, zajmujących się inżynierią i gospodarką wodną.

Wygłoszono następujące referaty (z pokazem na Power-Poincie):

Wybrane ważne problemy związane z projektowaniem i bezpiecznym użytkowaniem budowli piętrzących wodę- mgr inż. Stanisław Naprawa z Firmy Geostaff w Warszawie,

Katastrofalna powódź w Polsce w 2010 r. Przyczyny powstania, przebieg i skutki powodzi-

mgr Roman Skąpski Szef Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznego IMGW w Warszawie,

Zapora Porąbka na rzece Sole, eksploatacja i rys historyczny- mgr inż. Anna Połoska-Wróbel z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie,

Naprawa betonowych konstrukcji hydrotechnicznych-mgr inż. Kazimierz Ładyżyński Dyrektor Hydrobudowy 1 w Warszawie.

W dyskusji wzięli udział:

mgr inż. Piotr Lebiecki z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, który poruszył sprawę stanu budowli piętrzących wodę w Polsce z uwzględnieniem ostatniej katastrofalnej powodzi,

mgr inż. Zbigniew Bestyński z Firmy Geofizyka w Warszawie, który zaprezentował rezultaty badań geofizycznych korpusu zapory ziemnej w Przeczycach wykonanych w 2009 r. i inne prace geofizyczne tej Firmy,

Paweł Bilangowski z Firmy Szagru ze Studzenic, który przedstawił możliwość zastosowania wyrobów Firmy (klapy zwrotne średnicy 110-2000 mm) w budownictwie wodnym,

dr inż. Henryk Płocharski, który omówił możliwość zastosowania geodrenów  w eksploatowanych budowlach wodnych,

mgr inż. Stanisław Naprawa, który podsumował wypowiedzi własne i innych uczestników Sympozjum.

Pani mgr inż. Anna Naprawa, zrealizowała pokazy referatów i wypowiedzi w dyskusji  na Power-Poincie.

Sympozjum było dla uczestników i referentów bezpłatne.

czajka

Oczyszczalnia Czajka

 

Sponsorami Sympozjum byli:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Dyrektor mgr inż. Leszek Bagiński

-użyczył nieodpłatnie salę na obrady Sympozjum wraz z urządzeniami audiowizualnymi,

Hydroprojekt w Warszawie, Prezes mgr inż. Dariusz Gronek- sfinansował posiłek w przerwie obrad,

Zarząd budowanej i rozbudowywanej oczyszczalni ścieków Czajka z Warbudu w Warszawie, Szef Budowy  mgr inż. Mariusz Marjański-zorganizował i obsłużył wycieczkę na Oczyszczalnię uczestników Sympozjum,

Hydrobudowy 1 w Warszawie Dyrektor mgr inż. Kazimierz Ładyżyński- podjął obiadem uczestników wycieczki na oczyszczalnię,

Pani mgr inż. Anna Michna Dyrektor Zarządu Zlewni Wisły Mazowieckiej- zajęła się sprawami organizacyjnymi  związanymi z Sympozjum na terenie RZGW,

Przewiduje się wydrukowanie wygłoszonych referatów i wypowiedzi w dyskusji w oddzielnej broszurze, lub  ich wydrukowanie  w czasopiśmie Gospodarka Wodna.

Zgłoszono postulat organizowania corocznego spotkania polskich hydrotechników na Sympozjum Eksploatacji Budowli Wodnych (15 września lub w dniach sąsiednich).

 

Przewodniczący Sympozjum

dr inż. Zbigniew Janusz Ambrożewski