Zamknij
Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie : http://wszystkoociasteczkach.pl.

Historia

07.09.2009 r. to dzień Jubileuszu 90-lecia Państwowej Służby Hydrologiczno – Meteorologicznej. Ta 90-letnia historia rozpoczęła się w lipcu 1885 roku, gdy powołana została Warszawska Sieć Meteorologiczna wraz z jej Biurem i Stacją Centralną przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. Była to placówka naukowa, która dała podwaliny do utworzenia po I wojnie światowej Państwowego Instytutu Meteorologicznego. W styczniu 1919 roku wydane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów organizacji Państwowego Instytutu Meteorologicznego. Dwa lata później określono cele służby hydrologicznej.

Niezwykle istotną postacią, która na zawsze zapisała się w kartach historii Instytutu był Profesor Gabriel Narutowicz, Minister Robót Publicznych. Później Prezydent RP.

W 1932 roku Rada Ministrów podejmuje uchwałę o połączeniu Instytutu Hydrograficznego i Państwowego Instytutu Meteorologicznego w jeden zespolony organizm państwowy, prowadzący służbę hydrologiczno – meteorologiczną.

II wojna światowa przyniosła wiele zniszczeń w sieci obserwacyjno – pomiarowej, co opóźniło wejście w życie uchwały.

W 1946 roku Rada Ministrów podejmuje kolejną ważną uchwałę dla historii Państwowej Służby Hydrologiczno – Meteorologicznej, o powołaniu Państwowego Instytutu Hydrologiczno – Meteorologicznego.

Dla usprawnienia działania i organizacji pracy powołano w Instytucie Oddziały w Białymstoku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Słupsku, Warszawie i Wrocławiu.

W grudniu 1959 roku zostaje powołany do życia na mocy Uchwały Rady Ministrów Instytut Gospodarki Wodnej.

W 1972 roku zdecydowano o połączeniu Państwowego Instytutu Hydrologiczno – Meteorologicznego z Instytutem Gospodarki Wodnej. W ten sposób umiejscowiono w jednym systemie organizacyjnym ilość i jakość zasobów wodnych oraz stan atmosfery. Uruchomiono techniczną kontrolę zapór oraz państwowy monitoring jakości wód.

W wyniku tego działania Instytut realizuje zadania Służby hydrologiczno – meteorologicznej monitorując stan atmosfery i hydrosfery. Jednocześnie prowadzi system ostrzegania przed żywiołowymi działaniami sił przyrody takimi jak huragany, powodzie, sztormy, gradobicia, ulewy, zmiany temperatury, susze czy skażenia atmosfery.

Zadania te przez całe lata istnienia Instytutu były nieustannie rozwijane i doskonalone dzięki prowadzonym pracom badawczo – wdrożeniowym wspierającym merytoryczny i techniczny rozwój służby hydrologiczno – meteorologicznej.

Po katastrofalnej powodzi w 1997 roku obejmującej dorzecze Odry i Wisły, dzięki przychylności Rządu i finansowanej pomocy banku Światowego została zaprojektowana i zmodernizowana Państwowa Służba Hydrologiczno – Meteorologiczna. W wyniku tych prac zmodernizowano podstawową sieć obserwacyjno – pomiarową obejmującą 61 stacji hydrologiczno – meteorologicznych, 8 radarów meteorologicznych, stacja odbioru danych satelitarnych, 9 czujników wykrywania i lokalizacji burz oraz wyładowań atmosferycznych. Oprócz tego zmodernizowano i wybudowano 795 posterunków wodowskazowych, 978 posterunków opadowych w tym 150 z codzienną sygnalizacją.

W wyniku działań modernizujących Instytut nasz dołączył do grona najnowocześniejszych służb hydrologiczno – meteorologicznych na świecie posiadających system szybkiego ostrzegania społeczeństwa przed niebezpiecznymi zjawiskami hydrologiczno – meteorologicznymi.

Pracownicy IMGW prowadzą także działalność naukową, w ramach której organizowane były prace badawcze z zakresu meteorologii, klimatologii, fizyki atmosfery, aktynometrii, aerologii, agrometeorologii oraz oceanografii.

Opracowano atlas klimatyczny i hydrologiczny Polski. Od 1973 roku zakres ten został rozszerzony  o zagadnienia związane z gospodarką wodną.

W latach 1975 – 85 realizowano zadania w ramach Rządowego Programu „kształtowanie i wykorzystanie zasobów wodnych” a od 1986 roku centralnego Programu „Gospodarka Wodna”.

Lata 1991 – 95 przyniosły realizację kilkudziesięciu dużych tematów badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych.

W ostatnich latach nasze zespoły badawcze uczestniczyły w wielu znaczących projektach badawczych Unii Europejskiej. Możemy się szczycić współpracą Instytut z wieloma organizacjami międzynarodowymi oraz innymi służbami hydrometeorologicznymi zarówno na poziomie europejskim, jak i światowym.

Od 2007 roku działa portal internetowy pogodynka.pl. Jest to serwis pogodowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Oprócz bieżących prognoz pogodowych można także znaleźć informacje z kraju i ze świata.