Zamknij
Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie : http://wszystkoociasteczkach.pl.

Historyczne dane hydrologiczne i meteorologiczne


Centralna Baza Danych Historycznych IMGW-PIB (CBDH) jest utrzymywana w Ośrodku Baz Danych w Warszawie. Gromadzone są w niej dane pozyskiwane z sieci obserwacyjno-pomiarowej i przeznaczone do przechowywania wieczystego (bez określonej daty ważności) na nośnikach komputerowych.

Centralna Baza Danych Historycznych obejmuje:

 • Centralną Bazę Danych Hydrologicznych,
 • Centralną Bazę Danych Klimatologicznych w podziale na dane:
  • ze stacji meteorologicznych,
  • z posterunków meteorologicznych,
  • z posterunków opadowych.

Centralna Baza Danych Hydrologicznych zawiera dane z ok. 900 posterunków wodowskazowych z rekordami przepływów codziennych i charakterystycznych, z najdłuższymi ciągami od 1951 roku (dla ok. 1/3 liczby posterunków) i pozostałymi od 1971 roku lub z ciągami krótszymi. Dla 1160 posterunków istnieje zbiór z danymi opisującymi lokalizację, wyposażenie i inne cechy miejsc wykonywania pomiarów.

W Centralnej Bazie Danych Hydrologicznych są także zgromadzone dane dotyczące stanów wody, temperatur wody, obserwacji nadzwyczajnych, oraz zjawisk lodowych i zarastania. Obejmują one okres od 1991 roku.

Istnieje oprogramowanie do wyliczania przepływów dekadowych, przepływów o określonym czasie trwania wraz z wyższymi, przepływów charakterystycznych dla zadanych okresów wieloletnich, wskaźników odpływów miesięcznych w profilu, oraz wskaźników opadu w układzie zlewniowym.

Centralna Baza Danych Klimatologicznych zawiera następujące dane:

 • z 65 stacji meteorologicznych - dane terminowe (z ośmiu terminów) i dobowe (od 1961 roku dla 10 stacji, od 1966 roku dla 49 stacji oraz krótsze ciągi dla pozostałych),
 • z 245 posterunków meteorologicznych ogółem - dane z 4 (3) terminów i dobowe (od 1951 roku dla 39 posterunków, od 1956 roku dla 21 posterunków, od 1961 roku dla 69 posterunków i dla pozostałych posterunków ciągi od lat osiemdziesiątych lub krótsze),
 • z 1680 posterunków opadowych ogółem (od 1951 roku dla 333 posterunków, od lat sześćdziesiątych dla 81 posterunków i ciągami krótszymi dla pozostałych posterunków).

Oprogramowanie systemu CBDH pozwala nie tylko na szybki wybór zestawów danych, ale również na szybkie obliczenie charakterystyk statystycznych (ich zapis do zbioru lub wydruk) lub przedstawienie w formie graficznej (na wykresie lub na mapie Polski).

W ramach Ośrodka Baz Danych IMGW-PIB działa Sekcja Udostępniania Danych, Opinii i Ekspertyz - komórka obsługująca użytkowników CBDH. Do jej zadań należy :

 • przygotowywanie informacji dotyczących stanu pogody,
 • opracowywanie warunków anemometrycznych (charakterystyk wiatru),
 • sporządzanie opracowań z zakresu klimatologii,
 • sporządzanie operatów hydrologicznych dla rzek kontrolowanych i nie kontrolowanych przez IMGW,
 • udostępnianie danych meteorologicznych i hydrologicznych zgodnie z obowiązującymi w IMGW zasadami.