Zamknij
Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie : http://wszystkoociasteczkach.pl.

Profesor nadzwyczajny

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

-Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

zatrudni pracownika na stanowisko:

 

Profesora nadzwyczajnego

 

Liczba etatów:          1
Miejsce pracy:           Kraków

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza konkurs otwarty na mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie dziedziny - nauki techniczne i dyscypliny - inżynieria środowiska.

I. Warunki konkursu

Kandydaci winni spełniać wymagania do mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego stawiane w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.05.164.1365. ze zmianami) oraz w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. –o instytutach badawczych (Dz. U. 10.96.618, art. 43, ust.7).

II. Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o mianowanie na stanowisko.
 2. Życiorys.
 3. Autoreferat.
 4. Wykształcenie potwierdzone posiadaniem:
  • stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych
 1. Doświadczenie zawodowe z zakresu:
  • prowadzenia prac badawczych, potwierdzone:

- liczbą publikacji i raportów naukowo-technicznych (min. 30 pozycji),

- stażem pracy na stanowisku naukowo-badawczym lub naukowo-dydaktycznym (min. 7 lat)

  • kierowania zespołami badawczymi, potwierdzone:

- listą prac badawczych ze wskazaniem roli jaką pełnił kandydat w tych pracach (min. 10 pozycji),

- staż pracy na stanowiskach bezpośrednio związanych z pracami badawczymi (min. 5 lat)

  • inżynierii środowiska potwierdzone:

- listą dokumentów związanych z inżynierią środowiska ze wskazaniem roli jaką kandydat pełnił przy ich opracowaniu  (min. 3 pozycje), w zakresie:

· zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi

· scenariuszy rozwoju gospodarki wodnej z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju

· ryzyka w zarządzaniu zasobami wodnymi

· społecznych i gospodarczych aspektów gospodarki wodnej

· wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej

· adaptacji w planowaniu i zarządzaniu zasobami wodnymi do zmian klimatu

- staż pracy na stanowiskach bezpośrednio związanych z inżynierią środowiska (min. 5 lat)

 

 1. Kwalifikacje zawodowe, potwierdzone:
  • stażem pracy na stanowiskach wymagających umiejętności kierowania zespołem pracowników (min. 5 lat),
  • świadectwem odbytych szkoleń, praktyk, itp.
 1. Znajomość języka obcego

III. Konkurs prowadzony będzie w formie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której sprawdzona zostanie wiedza Kandydata w zakresie dziedziny nauk technicznych i dyscypliny inżynieria środowiska.

IV. Dokumenty należy składać:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 16 października 2015 r. do godz. 12.00 w Dziale Nauki Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa, pok. 228 (w przypadku przesyłki decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego”.

Uwagi:

 • Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do dnia 23 października 2015 r.
 • IMGW PIB nie zapewnia mieszkania służbowego.
 • Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. (22) 56-94-360.