Zamknij
Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie : http://wszystkoociasteczkach.pl.

Działalność

Zakład Chemii usytuowany jest w dwóch lokalizacjach w Poznaniu i w Warszawie. W Poznaniu realizowane jest tylko pobieranie próbek do badań oraz badania i pomiary terenowe. Szczegóły działalności akredytacyjnej Zakładu Chemii znajdują się poniżej w linku Zakres akredytacji. Zakład prowadzi działalność naukowo-badawczą i usługową w zakresie ochrony środowiska. W laboratorium analitycznym wykonuje się badania środowiska w szerokim zakres, w tym:


 1. Badania jakości środowiska wodnego (wody powierzchniowe, osady denne, wody podziemne, woda do spożycia, ścieki) w zakresie:
  • substancji niebezpiecznych (w tym substancji priorytetowych);
  • związków odpowiedzialnych za eutrofizację zbiorników wodnych (biogeny);
  • wskaźników jakości decydujących o agresywności chemicznej wody na beton budowli hydrotechnicznych;
  • wskaźników fizyko-chemicznych uwzględnionych w aktualnie obowiązujących rozporządzeniach Ministrów: Środowiska, Zdrowia i Budownictwa.

 2. Badania zanieczyszczenia osadów dennych substancjami niebezpiecznymi takimi jak: metale ciężkie, WWA i związki chloroorganiczne.

 3. Prowadzenie monitoringu składowisk odpadów w zakresie zgodnym z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska.
Badania wykonywane są metodami opisanymi w Polskich Normach, zalecanymi jako metodyki referencyjne w rozporządzeniach Ministra Środowiska dotyczących badania i oceny jakości środowiska wodnego.


Posiadamy certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 1388.

Zakres akredytacji obejmuje pobieranie oraz badanie próbek wód i ścieków.