Zamknij
Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie : http://wszystkoociasteczkach.pl.

Nowości Wydawnicze


Nowości wydawnicze z roku 2014


Atmospheric Nitrogen Deposition to the Baltic Sea – J. Bartnicki

Metody kontroli jakości dla polskiej Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej, z. 8 – praca pod kierunkiem K. Różdżyńskiego

Wybrane przykłady systemów wspomagania decyzji i modelowania w gospodarce wodnej, pod redakcją T. Walczykiewicza

Meteorology Hydrology and Water Management – Research and Operational Applications, vol. 1, issue 1

Meteorology Hydrology and Water Management – Research and Operational Applications, vol. 2, issue 1
Czym jest platforma ePNP?


Platforma ePNP to zbiór publikacji naukowych z różnych dziedzin, wydawanych prze polskie uczelnie, instytuty naukowe, towarzystwa i stowarzyszenia naukowe. Baza powstała pod auspicjami Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białystoku i wsparciu funduszy europejskich.


Baza bogata jest zarówno w e-booki darmowe, jak i udostępnione za niewielką opłatą, w wysokości 45 % ceny netto książki w wersji papierowej. Po wybraniu tytułu, każda książka dostępna jest już po kilku sekundach, bez względu na porę dnia i miejsce, w jakim się Państwo znajdują.


Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB w grudniu 2011 roku podjął współpracę z Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Białymstoku i przekazał do umieszczenia na platformie wszystkie swojej wydawnictwa z lat 2007-2011. Systematycznie uzupełniamy ofertę o najnowsze publikacje. Teraz mają Państwo możliwość zakupu książek w formie elektronicznej w niższej cenie, gwarantującą nielimitowany dostęp do pełnych tekstów naukowych.


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i odwiedzania platformy ePNP pod adresem: www.epnp.pl


Pozycje wydawnicze IMGW-PIB dostępne na platformie ePNP:

Tytuł

Autor

Rok wydania

Uwarunkowania naturalne i antropogeniczne obiegu wody w Systemie Wielkich Jezior Mazurskich

Mieczysław Dąbrowski

2013

Zapory – bezpieczeństwo i kierunki rozwoju

red. Jan Winter, Anna Kosik, Andrzej Wita

2013

Wtórne wykorzystanie wód zużytych jako alternatywne źródło wody w aspekcie zmian klimatu na świecie i w Polsce

Anna Bożek, Lidia Gutowska-Siwiec, Marzenna Strońska, Urszula Szyjkowska, Marek Ślesicki, Paweł Trandziuk

2013

Wybrane problem sterowania i zarządzania zasobami wodnymi na tle zadań gospodarki wodnej

red. T. Walczykiewicz

2013

Bałtyk Południowy. Charakterystyka wybranych elementów środowiska w 2011 roku

red. T. Zalewska, E. Łysiak-Pastuszak, W. Krzymiński

2012

Bałtyk Południowy. Charakterystyka wybranych elementów środowiska w 2010 roku

red. T. Zalewska, E. Jakusik, E. Łysiak-Pastuszak, W. Krzymiński

2012

Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Bałtyku Południowym

red. J. Wibig, E. Jakusik

2012

Zmiany klimatu a monitoring i prognozowanie stanu środowiska atmosferycznego

red. M. Ziemiański, L. Ośródka

2012

Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju

red. H. Lorenc

2012

Zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi oraz infrastrukturą hydrotechniczną w świetle prognozowanych zmian klimatycznych

red. W. Majewski, T. Walczykiewicz

2012

Metody kontroli jakości dla Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej – 7

Praca zbiorowa


Bałtyk Południowy. Charakterystyka wybranych elementów środowiska w 2008 roku

M. Miętus, E. Łysiak – Pastuszak, T. Zalewska, W. Krzymiński

2012

Bałtyk Południowy. Charakterystyka wybranych elementów środowiska w 2009 roku

M. Miętus, E. Łysiak – Pastuszak, T. Zalewska, W. Krzymiński

2012

Maksymalne prędkości wiatru w Polsce

H. Lorenc

2012

Warunki bioklimatyczne na Wybrzeżu I Pomorzu w drugiej połowie XX wieku

M. Owczarek

2012

Operational semi-automatic verification of telelimnimetric data under meteorological analysis

K. Różdżyński

2011

Monografia powodzi maj-czerwiec 2010. Dorzecze Wisły

Pod red. M. Maciejewskiego, M. S. Ostojskiego, T. Walczykiewicza

2011

Monografia powodzi 2010. Dorzecze Odry

Pod red. M. Maciejewskiego, M. S. Ostojskiego, T. Tokarczyk

2011

Konflikty i dylematy w gospodarce wodnej

Pod red. M. Maciejewskiego o M. S. Ostojskiego

2011

River-flooding potential in terms of water structures safety and flooding hazard. Introduction to methodology

M. Ozga-Zielińska, E. Kupczyk, B. Ozga-Zieliński, R. Suligowski, J. Brzeziński, J. Niedbała

2011

Metody oceny zasobów wodnych zlewni rzek o różnym charakterze i stopniu zagospodarowania

Pod red. T. Tokarczyk

2011

Stan środowiska  polskiej strefy przybrzeżnej Bałtyku w latach 1986-2005. Wybrane zagadnienia

Pod red. M. Miętusa

2011

Bałtyk południowy – charakterystyka wybranych elementów środowiska w 2007 r.

M. Miętus, E. Łysiak-Pastuszak, T. Zalewska, W. Krzymiński

2011

Statystyczno-empiryczny model warunków pluwialnych w Polsce

Pod red. M. Miętusa

2010

Powódź w Gdańsku w lipcu 2001

W. Majewski

2010

The Gradex-KC and Gradex-ZN methods of computing the maximum discharges with a given probability of exceedance where discharge measurement series are incomplete

B. Ozga-Zieliński

2010

Broń chemiczna zatopiona w Morzu Bałtyckim w wyniku działań wojennych

M. S. Ostojski, E. Andrulewicz, W. Krzymiński

2010

Methods for Determination of Discharge in Variable Surface Slope Conditions

J. Szkutnicki, A. Kadłubowski, Ł. Chudy

2010

Niżówka jako wskaźnik suszy hydrologicznej

T. Tokarczyk

2010

Metody oznaczania niebezpiecznych substancji organicznych w wodzie i ściekach z zastosowaniem chromatografii gazowej

U. Dmitruk

2010

Polityka wodna UE w zakresie ochrony wód Bałtyku

M.  S. Ostojski, T. Walczykiewicz, I. Biedroń, A. Boroń, J. Czernecka, W. Krzymiński, C. Rataj

2010

Regiony opadowe Polski

D. Limanówka, E. Cebulak, R. Pyrc, Piotr Kilar, M. Kańka, J. Cichocki, I. Otop

2010

Ryzyko w zintegrowanych zarządzaniu zasobami wodnymi

T. Walczykiewicz

2010

Ryzyko w problemach zagrożeń środowiska

Pod red. M. Maciejewskiego i M. S. Ostojskiego

2010

Niepewność w radarowych pomiarach opadu z punktu widzenia hydrologii

J. Szturc

2010

Bałtyk Południowy – charakterystyka wybranych elementów środowiska w 2006 r.

M. Miętus, E. Łysiak-Pastuszak, T. Zalewska, W. Krzymiński

2010

Bałtyk Południowy – charakterystyka wybranych elementów środowiska w 2005 r.

M. Miętus, E. Łysiak-Pastuszak, T. Zalewska, W. Krzymiński

2010

Bałtyk Południowy – charakterystyka wybranych elementów środowiska w 2004 r.

M. Miętus, E. Łysiak-Pastuszak, T. Zalewska, W. Krzymiński

2010

Forum Naukowo-Techniczne – Powódź 2010

Praca zbiorowa

2010

Słownik tematyczny terminów, wyrażeń i zwrotów stosowanych w prognozach meteorologicznych

Pod red. T. Zawiślak

2010

Zarządzanie szybkimi powodziami. Doświadczenia Europy Środkowo-Wschodniej

P. Madej, R. Konieczny, M. Barszczyńska, M. Siudak, J. Saalmueller

2009

Method of Determination of the Rating Curve

J. Szkutnicki, A. Kadłubowski, Ł. Chudy

2009

Metody wyznaczania przepływu w warunkach zmiennego spadku zwierciadła wody

J. Szkutnicki, A. Kadłubowski, Ł. Chudy

2009

Antropogeniczne oddziaływania i ich wpływ na środowisko wodne

Pod red. M. Maciejewskiego i M. S. Ostojskiego

2009

O przydatności rezultatów globalnych reanaliz NCEP i ERA-40 do opisu warunków termicznych w Polsce

Pod red. Mirosława Miętusa

2009

Wykorzystanie wielowariantowej prognozy hydrologicznej w sterowaniu zbiornikami retencyjnymi

J. Żelaziński, M. Mierkiewicz

2009

Przepływ w kanałach otwartych z uwzględnieniem zjawisk lodowych

W. Majewski

2009

Bałtyk Południowy – charakterystyka wybranych elementów środowiska w 2003r.

M. Miętus, E. Łysiak-Pastuszak, T. Zalewska, W. Krzymiński

2009

Bałtyk Południowy – charakterystyka wybranych elementów środowiska w 2002 r.

M. Miętus, E. Łysiak-Pastuszak, T. Zalewska, W. Krzymiński

2009

Meteorologia i hydrologia a zmiany klimatu

Pod red. R. Sziwy

2009

Meteorologiczne i morfologiczne uwarunkowania ekstremalnych opadów atmosferycznych w dorzeczu górnej i środkowej Odry

B. Wrona

2008

Statystyczno-empiryczny model warunków termicznych w Polsce

Pod red. M. Miętusa

2008

Ramowa Dyrektywa Wodna UE – stan wdrażania w Polsce

M. S. Ostojski

2008

Bałtycki Plan Działania Komisji Helsińskiej

Tłumaczenie: Elżbieta Łysiak-Pastuszak, weryfikacja Mieczysław S. Ostojski

2008

Wpływ wdrażania dyrektyw UE w Polsce na stan ochrony wód Bałtyku

Pod red. M. S. Ostojskiego

2008

Przebieg i skutki ulewy w dorzeczu górnego Sanu w dniu 26 lipca 2005 r.

E. Cebulak, D. Limanówka, A. Malota, J. Niedbała, R. Pyrc, L. Starkel

2008

Monografia Widawy

Pod red. L. Radczuk

2008

Warunki śniegowe w Tatrach Polskich 2005/2006. Podsumowanie sezonu

A. Fiema, M. Karzyński, T. Nodzyński

2008

Modelowanie matematyczne jakości powierzchniowych wód płynących. Przykłady zastosowań

Pod red. M. J. Gromca

2008

Ekstrema pogodowe w Polsce, obserwacje, pomiary, prognozy.

Pod red. M. Maciejewskiego i M. S. Ostojskiego

2008

Zastosowanie modeli matematycznych i systemów informacyjnych w zlewniowej ochronie wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem

M. J. Gromiec

2008

Obliczanie przepływu nienaruszalnego, Poradnik

K. Witowski, A. Filipkowski, M. J. Gromiec

2008

Systemy informacyjne w zlewniowej gospodarce wodnej

Pod red. M. J. Gromca

2008

Warunki śniegowe w Tatrach Polskich 2004/2005. Podsumowanie sezonu

A. Fiema, M. Karzyński, N. Kotlarczyk, T. Nodzyński

2007

Bezpieczeństwo zapór – bezpieczeństwo ludności i środowiska

Pod red. W. Jankowski, A. Wita

2009

Zjawiska ekstremalne a system zarządzania kryzysowego

Pod red. M. Maciejewskiego i M. S. Ostojskiego

2007

Awarie i katastrofy zapór – zagrożenia, ich przyczyny i skutki oraz działania zapobiegawcze

Pod red. K. Fiedlera

2007

Metoda wyznaczania krzywej natężenia przepływu

J. Szkutnicki, A. Kadłubowski, Ł. Chudy

2007

Nowe metody pomiarów i analiz stosowane w badaniach klimatologicznych na przykładzie jez. Sławskiego

P. Kowalczak, G. Krauze, R. Siudak

2007

Wykorzystanie badań terenowych do oceny zagrożenia stateczności zapór wodnych

D. Boros-Meinike, W. Jankowski, L. Opyrchał, W. Depczyński, A. Urbański, W. Hrabowski, J. Konwerska-Hrabowska

2007

XVI Ogólnopolska Szkoła Naukowa Gospodarki Wodnej – zarządzanie zasobami wodnymi w świetle zmian klimatu

Pod red. M. Maciejewskiego

2007

Bezpieczeństwo zapór – nowe wyzwania. Monografia

Pod red. J. Wintera, A. Kosik, A. Wity

2011

Ocena ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem zapór

Tłumaczenie: H. Fiedler-Krukowicz, konsultacje K. Fiedler

2007

Operational semi-automatic assessment of meteorological data quality based on the similarity methods for subsets of meteorological fields and physical phenomena

Praca zbiorowa

2007

Wiadomości MHGW z. 4

Red. Naczelny M. Ozga-Zielińska

2011

Wiadomości MHGW z. 1-2

Red. Naczelny M. Ozga-Zielińska

2011

Wiadomości MHGW z. 1-4

Red. Naczelny M. Ozga-Zielińska

2010

Wiadomości MHGW z. 1

Red. Naczelny M. Ozga-Zielińska

2009

Wiadomości MHGW z. 2-3

Red. Naczelny M. Ozga-Zielińska

2009

Wiadomości MHGW z. 4

Red. Naczelny M. Ozga-Zielińska

2009

Wiadomości MHGW z. 1-2

Red. Naczelny M. Ozga-Zielińska

2008

Wiadomości MHGW z. 3-4

Red. Naczelny M. Ozga-Zielińska

2008

Wiadomości MHGW z. 1

Red. Naczelny M. Ozga-Zielińska

2007

Wiadomości MHGW z. 2-3

Red. Naczelny M. Ozga-Zielińska

2007

Wiadomości MHGW z. 4

Red. Naczelny M. Ozga-Zielińska

2007

Wiadomości MHGW z. 3

Red. Naczelny M. Ozga-Zielińska

2011